راننده شو مسابقه هفته های ۷ میلیونی

هزاران جوایز نقدی ویژه برای برندگان

کمک هزینه شهریه گواهینامه رانندگی

کمک هزینه بیمه بدنه یا شخص ثالث

کمک هزینه ی پرداخت خلافی خودرو

طرح ترافیک برای تمام روز های هفته

۷۷ شارژ ۷ هزار تومانی موبایل رایگان

این مسابقه با مضمون فرهنگ ترافیک و آیین نامه
راهنمایی و رانندگی طراحـــی و اجراء گردیده است.

هر هفته ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال جایزه نفیس، به برندگان اهداء می شود

هر شماره موبایل، سه بار در هفته مجاز به شرکت در مسابقه است

قبل از مسابقه، اطلاعات خود را از طریق سامانه، «بروزرسانی» کنید

در صورت عدم قبولی در مسابقه می توانید هفته آینده شرکت کنید